Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


14.06.2017 г. - Изказване относно доклада за Косово

13.06.2017 г. - Доклад от 2016 г. относно Косово

Ангел Джамбазки - семинар, посветен на мерките за защита на границата.

16.05.2017 г. - Стратегия на ЕС относно Сирия (разискване)

05.04.2017 г. - Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, за оттегляне

05.04.2017 г. - Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз

15.02.2017 г. - Гражданскоправни норми за роботиката

14.02.2017 г. - Доклад относно Албания за 2016 г.

01.02.2017 г. - Изпълнението на „Еразъм+“