Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията 
Член 130 от Правилника за дейността
Angel Dzhambazki (ECR)

 

В съответствие с Министерската среща за откриване на Междуправителствената конференция за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз (Брюксел, 21 януари 2014 г.) в точка 16 се посочва условието за ефективното прилагане на законодателството в областта на защитата на малцинствата и на недискриминационно третиране на националните малцинства в цяла Сърбия.

Уважаема г-жо Председател, ИДИЛ обяви „Халифат” – ислямска държава на територията на половин Европа, и нейният „Халиф” призова за кръстоносен поход в името на исляма.

Радикалният ислямизъм днес е най-голямата политическа и военна заплаха за Европа и нашата цивилизация. ИДИЛ ни обяви джихад, свещена война, и заплахата е сериозна. Това ще е битка за ценности – нашите ценности. ИДИЛ днес се цели в Западните Балкани поради наличието на големи мюсюлмански общности там.