Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


07.07.2016г. - Предаване на лични данни на Китай (разискване)

06.07.2016г. - Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС

06.07.2016г. - Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г.

06.07.2016г. - Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)

23.06.2016г. - Предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм

23.06.2016г. - Имуществения режим между съпрузи

2016-06-09 18:34 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 1

2016-06-09 18:36 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 2

2016-06-09 18:38 | коментара

09.06.2016г. - Обяснение по вот 3