Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


12.09.2018г. - Положението в Унгария

12.06.2018 г. - Отношенията между ЕС и НАТО

12.06.2018 г. - Ядреното споразумение с Иран

28.04.2018г. - Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

19.04.2018г. - Запитвания, последвани от разисквания 1

19.04.2018г. - Запитвания, последвани от разисквания 2

17.04.2018г. - Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава

16.04.2018г.- Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

12.03.2018 г. - Ратифицирането на Конвенцията от Истанбул от страна на държавите – членки на ЕС