Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Природата, биологията и науката познават два пола, мъжки и женски. В много малко случаи, биологично това не е точно така при раждането.

Нелегалната миграция не е от хора, които ще донесат на нашето общество благоденствие. Тези хора не идват да се вписват. Тези хора имат други мотиви и причини. Ако ЕП иска да провежда каквато и да било политика на вписване, тя не става по начина, по който се прави.

Препоръка на Комисията относно сигурни и устойчиви подводни кабели С директиви, с регламенти, с документи, критичната инфраструктура не може и няма да бъде защитена. Тя може и трябва да бъде защитена със средствата на военното дело и военната наука.

Докладът относно Задълбочаване на европейската интеграция с оглед на бъдещото разширяване, преобръща логиката на разширяването и е в противовес на разпоредбите на Договорите за ЕС.

Азербайджан извършва етническо прочистване с огромни мащаби, непознавани от Втората световна война насам.

Свързани с пола аспекти на увеличаващите се разходи за живот и въздействието на енергийната криза

Положението в Унгария и замразените средства на ЕС

Безспорно качеството на хранителните продукти, влизащи в Европейския съюз и предназначени за нашите пазари, е изключително важен въпрос. Въпрос, който виждам, че се отлага много дълго време от Европейската комисия. Така, както не се взема отношение спрямо двойните стандарти, така и тук институциите работят отново бавно и мудно.

Разширяване на списъка на престъпленията, за да обхване речта на омразата