Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

12.11.2014: Турски действия, създаващи напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър