Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

16.12.14 - Прилага се двоен стандарт спрямо превозвачите в Европа