Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Прилагане на споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица


Въпрос

 

В споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, сключени между ЕС и други страни, както другата страна, така и ЕС поемат задължението за обратно приемане на собствени граждани по молба на другата страна по споразумението.

Много от страните, с които ЕС е сключил подобни споразумения, са засегнати от увеличаващ се брой ислямски фундаменталисти. Предвид заплахата от ислямски фундаментализъм и тероризъм и многото бойци с европейско гражданство в редиците на Ислямска държава, поетото задължение от ЕС да приема обратно собствени граждани може да бъде използвано, за да бъдат изпращани лица в Съюза с цел радикализиране на мюсюлманското общество в Съюза.

Предвид тази заплаха, бих искал да попитам:

1. Смята ли Комисията, че клаузата за обратно приемане на лица в Съюза може да бъде използвана от другите страни по споразумението за изпращане на радикализирани хора и по този начин да застраши вътрешната сигурност в ЕС?

2. Предвидила ли е Комисията механизъм за контрол и наблюдение на лицата, връщащи се в Съюза вследствие на молби, подадени от другите страни по споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица?

 

Отговор

 

Отговор, даден от г-н Аврамопулос от името на Комисията

 

Споразуменията за обратно приемане, сключени между ЕС и някои трети държави, създават само рамка за практическо сътрудничество между държавите членки и органи на трети държави при обратното приемане на техни граждани на тяхна територия. Тези споразумения не пораждат нови права за физически лица. Правото на всяко лице да влезе на територията на държавата, чийто гражданин е, се признава в няколко международни конвенции, включително в Европейската конвенция за правата на човека (Протокол 4, член 3.2).

При всички случаи държавите членки отговарят за проверките по границите, както и за даването на съгласие техни граждани да бъдат приети обратно. В този контекст те следва да използват подходящи процедури и проверки, за да идентифицират лицата, които биха могли да представляват заплаха за сигурността.