Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Строеж на сметище в Република България в нарушение на европейско законодателство


Въпрос

 

Проектът за ново сметище край село Баня, община Разлог, област Благоевград, финансирано с европейски пари нарушава Директиви 87/659/ЕЕС, 1999/31/ЕО, 2000/60/ЕС, 2008/1/ЕО, 2011/92/ЕС. Съществуват основателни съмнения, че администрацията е заблудила Комисията с невярна или подвеждаща информация. За да бъде построено това сметище, ще бъде унищожена 60-годишна борова гора и съществува висок риск от замърсяване на водите на река Места, която се използва за поливане и напояване на територията на България и Гърция. Отделно няма установени санитарно-охраняеми зони на близките минерални води. Сметището ще се изгради на не повече от 300 м по права линия от къщите на село Баня, което предполага наличието на шум, прах, отровни газове и прочее застрашаващи живота и здравето на жителите вредни фактори.

 

Моят въпрос е:

 

1. Какви мерки е взела Комисията, за да разследва и установи предполагаемите злоупотреби с европейски средства?

 

2. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да защити своето законодателство и живота и здравето на европейски граждани?

 

Отговор