Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: VP/HR — Гражданските и политическите права на българското малцинство в Украйна


Въпрос

 

Многобройни сигнали и съобщения в медиите и социалните мрежи предупреждават за опасността от сериозно нарушаване на гражданските и политическите права на многобройното признато българско малцинство в Украйна. Известно е, че на територията на Украйна днес живее българско малцинство, наброяващо поне 500 хиляди души. Силно обезпокоително е заявеното намерение на новото правителство в Киев да отмени правото на половин милион души да използват родния си език, да се сдружават в свои граждански и политически организации. През последните няколко дни се получават обезпокоителни информации, придружени с видеоматериали от множество български села, за насилствено провеждана мобилизация, съпроводена с недопустими прояви на насилие от страна на официалните власти. Правата на роден език, самоопределение и сдружаване са основни, базови политически права и европейски ценности, които са основа и фундамент на Европейския съюз. Бруталното им нарушаване от официалните власти в Киев е скандален акт, несъвместим с официалните заявления за демократични намерения и принадлежност към европейския правов ред.

 

Моят въпрос е — какво ще предприеме Комисията, за да прекрати незабавно нарушаването на човешките и политическите права на половинмилионната българска общност в Украйна и да принуди правителството в Киев да се откаже от намерението си да отнеме правото на роден език, сдружаване и самоопределение и да прекрати незабавно насилствената мобилизация на българското население?

 

Отговор