Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: VP/HR — Гражданските и политически права на българското малцинство в Украйна


Въпрос

 

Многобройни сигнали и съобщения в медиите и социалните мрежи предупреждават за опасността от сериозно нарушаване на гражданските и политическите права на многобройното признато българско малцинство в Украйна. Известно е, че на територията на Украйна днес живее поне 500-хилядно българско малцинство. Силно обезпокоително е заявеното намерение на новото правителство в Киев да отмени правото на половин милион души да използват родния си език, да се сдружават в свои граждански и политически организации. В последните няколко дни идват обезпокоителни информации, придружени с видеоматериали от множество български села, за насилствено провеждана мобилизация, съпроводена с недопустими прояви на насилие от страна на официалните власти. Правата на роден език, самоопределение, сдружаване, са основни, базови политически права, европейски ценности, основа и фундамент на Европейския съюз. Бруталното им нарушаване от официалните власти в Киев е скандален акт, несъвместим с официалните заявления за демократични намерения и принадлежност към европейския правов ред.

 

Моят въпрос е — какво ще предприеме Комисията, за да се прекрати незабавно нарушаването на човешките и политически права на половин милионната българска общност в Украйна и правителството в Киев да бъде принудено да се откаже от намерението си да отнеме правото на роден език, сдружаване и самоопределение и да прекрати незабавно насилствената мобилизация на българското население?

 

Отговор