Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Нарушение на Директиви 2012/27/ЕС, 2005/29/ЕО и 2006/32/ЕО


Въпрос

 

Многобройни сигнали на български граждани до Европейската комисия, както и голям брой петиции, поне 6 на брой, с множество подписи, сигнализират за злоупотреби и нарушения на европейското законодателство в редица топлофикационни дружества в България. Твърдените нарушения са на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики и Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги. Посочените нарушения на европейското законодателство могат да бъдат групирани в следните няколко пункта:

 

1. Практическа невъзможност на собствениците на недвижими имоти в многофамилни сгради да сключат индивидуални договори с топлофикационните дружества. Потребителите не могат да откажат „услугите“ на дружествата и да прекратят договорите си с тях;

 

2. Измервателната система не отчита реалното потребление на топлоенергия;

 

3. Дружествата едностранно начисляват разходите по отчитането на „клиентите“ си;

 

4. Начисляването е въз основа на „прогнозни“ сметки за евентуално потребление, като в края на отчетния период се прави изравняване, с което се нарушава принципът на реалното потребление;

 

5. Не се проверяват видовете отоплителни и измервателни уреди, отказва се монтирането на търговски измервателни уреди, отчитащи реалното потребление.

 

Отговор