Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Липса на обозначаване на държавата на произход на продукти, внасяни от трети държави


Въпрос

 

Няма развитие по процедурата за съвместно вземане на решение, свързана с посочването на държавата на произход на продукти, внасяни от трети държави. След като Европейската комисия изтегли едно предложение за регламент през 2011 г., не е внасян никакъв нов текст въпреки импулсите от страна на Европейския парламент – вж. последната съответна резолюция, приета на 17 януари 2013 г. На практика по това предложение за регламент така и не се е получавало съгласие от Съвета. Посочването на страната на произход обаче не само би позволило да се води по-ефикасна борба срещу социалния и екологичния дъмпинг, но и би гарантирало на потребителя прозрачна информация, която му дава възможност да придобие дадена стока при пълна осведоменост. В момента, в който нашите сънародници осъзнават страничните ефекти, които тяхното потребление създава за работните места и околната среда, едно засилване на проследимостта на потребителските стоки би благоприятствало потреблението на „местни“ продукти и би стимулирало дейността на нашите предприятия. И накрая, трябва да се напомни, че качествената информация е една от основите на свободата на гражданите и на защитата на потребителите, считани за гарантирани по членове 4, 12 и 169 от ДФЕС.

 

 

1. Защо Комисията не взема спешни защитни мерки срещу маркировки, които целят да заблудят волята на потребителя? Защо, например, Комисията не забрани заместването на маркировката Made in China с Made in RPC (Китайска народна република)?

 

2. В случай на отхвърляне на новото предложение за регламент в Съвета и на основание на член 4 и член 169, параграф 4 от ДФЕС, не следва ли Комисията да даде свобода на държавите членки да укрепят законодателството си за защита на потребителите, така че да се подобри обозначаването на продуктите с произход от трети държави в Съюза?

 

Отговор