Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Отнемане на преференции и облекчения, ползвани от Турция


Въпрос

 

До момента държавите членки са понесли загуби от 21 млрд. евро в резултат от санкциите, наложени срещу Руската федерация и срещу нейни граждани. Създадоха се пречки за нормалните икономически отношения между държавите членки и Руската федерация.

 

Въпреки ясната позиция на Съюза и на държавите членки относно санкциите, Турция продължава демонстративно да действа в посока, обратна на общата ни позиция. Т.е. оказва се, че Турция влезе на руския пазар, докато нашите дружества загубиха пазари и контрагенти. Има достатъчно достоверни данни, че част от износа на държавите членки беше поет от Турция. В този смисъл Турция се облагодетелства от санкциите, които ние наложихме и от които нашите МСП страдат най-много. Турция де факто от една страна се ползва от преференции в отношенията си със Съюза, а от друга бламира решенията на Съюза и се показва нелоялен партньор.

 

1. Каква е позицията на Комисията по тази ситуация?

 

2. Счита ли Комисията, че на Турция трябва да бъдат отнети всички преференции и облекчения, които ползва в търговските си отношения с ЕС?

 

3. Счита ли Комисията да наложи санкции на Турция поради нелоялното ѝ поведение?

 

Отговор