Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Паневропейски транспортен коридор № 8


Въпрос

 

Механизмът за свързване на Европа (2014—2020 г.) съдържа акцент върху развитието на общоевропейската транспортна инфраструктура и реализирането на връзките между отделните държави и транспортни коридори. За региона на Балканския полуостров считаме за приоритет развитието и изграждането на Паневропейски транспортен коридор № 8. Основните направления са: автомобилен път (там, където е възможно, и магистрала), който да свърже черноморските пристанища Бургас и Варна с пристанището в Дурас, както и изграждането на железопътната линия по същото направление. Що се отнася до България, около 80 % от трасетата са изпълнени. Същото обаче не може да се каже за трасетата в Република Македония и в Република Албания. С оглед на приоритетите на Съюза и на необходимостта от изграждането на връзката Бургас/Варна—София—Скопие—Тирана—Дурас—Бари/Бриндизи е необходима много по-енергична политика.

 

С оглед на това:

 

1. Смята ли Комисията да предприеме мерки, съгласно които Република Македония да започне изграждането на ж.п. връзката с Република България и довършването на железопътната линия до македонско-албанската граница?

 

2. На каква обща стойност възлизат отпуснатите до момента средства на Република Македония за инвестиции в транспорта по линия на предприсъединителния финансов механизъм?

 

3. Изготвила ли е Комисията анализ на проектираното и постигнатото от Република Македония в областта на транспортната инфраструктура и какви са препоръките на Комисията?

 

Отговор