Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Използването на европейските средства по летищата


Въпрос

 

Според одит, проведен от Европейската сметна палата, десетки милиони евро от европейските фондове са били инвестирани в летищата, без това да е било необходимо. Между 2000 и 2013 г. са отпуснати 666 милиона евро за развитието на двадесет летища в Испания, Естония, Гърция, Италия и Полша. Само десет от тези летища обаче са се нуждаели от разширения. Останалите десет не са регистрирали предвиденото увеличение на трафика за периода между 2007 и 2013 г. Според Сметната палата, от тези 666 милиона евро 225 са похарчени за несъразмерни инсталации, без да бъде подобрено обслужването на ползвателите или да бъдат създадени работни места. Например,летището в Кордоба е разширено така, че да може да посрещне 179 000 пътници годишно, но е посрещнало едва 7 000 през 2013 г.

 

1. Защо Комисията не е извършила планиране и прогнози, за да прецени доколко нейните инвестиции ще бъдат от полза?

 

2. Как Комисията смята да гарантира ефикасното използване на европейските фондове за бюджетния период 2014-2020 г., за да избегне подобно прахосничество?

 

Отговор