Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Информирането на потребителите и етикетирането на полученото в резултат на ритуално клане месо


Въпрос

 

Непрестанните скандали, засягащи хранително-вкусовата промишленост във Франция и в някои други държави членки, показват сериозни пропуски както на равнище проследяване на продуктите, така и що се отнася до потребителите - четливостта на етикетите.

 

Става ясно, че тези пропуски са факт в сектора на месото, при наличието на проблема с текучеството на животни, които са били предмет на ритуално клане и са продавани в класическата верига без специално обозначение на етикета.

 

Комисията току-що призна, че броят на животните, предмет на ритуално клане, надхвърля в голяма степен нуждите на религиозните малцинства. Параграф 49 от резолюцията на Европейския парламент от 4 юли 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. се позовава на тревогите на европейските граждани във връзка с това: „... въпросът за неинформирането на потребителите относно това дали месото, което купуват, е от животни, заклани без зашеметяване, или не, е проблем от голям обществен интерес както заради прозрачността, така и заради страданието на животните…“.

 

1. Как стои въпросът за доклада за оценка на етикетирането на месото от животни, заклани без зашеметяване, който Комисията трябваше да предостави преди 2013 г.?

 

2. Дали Комисията възнамерява да създаде система за ясно и надеждно етикетиране на полученото в резултат на ритуално клане месо?

 

Отговор