Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Системи на ЕС за иновации в селското стопанство


Въпрос

Жизнено важно е секторът на селското стопанство на ЕС да търси проактивно възможности за иновации, за да може да запази икономическата си конкурентоспособност и да се справи с предизвикателствата на устойчивото развитие.

 

Появата на свързано селско стопанство, което, наред с другото, използва високотехнологични сензори за наблюдение на селскостопанското производство и на здравословните проблеми при животните, предлага възможности за икономии по цялата дължина на веригата за създаване на стойност при производството на храни. Това включва преминаване към автоматизация на транспорта и логистиката, което ще скъси разстоянието между селскостопанските продукти и потребителите и ще създаде условия за по-бързо и по-прецизно управление на запасите в складовете и магазините за търговия на дребно.

 

Интелигентните селскостопански системи, които използват камери и други технологични решения, могат да направят напояването по-ефикасно и да пестят вода. Прецизното селско стопанство, което включва основани на данни технологии, включително сателитни навигационни инструменти и интернет, може да помага на земеделските стопани от ЕС да управляват културите и да намалят използването на торове и пестициди.

 

Банките за семена на ЕС съдържат изобилие от генетичен материал, който може да се използва за разработването на нови сортове.

 

За съжаление съществуват доказателства, че връзките между научни изследвания, земеделски стопани и хранително-вкусова промишленост са твърде слаби. Твърде много възможности за иновация остават неизползвани и твърде много въпроси от сектора, свързани с научните изследвания, остават без отговор.

 

Може ли Комисията да обясни как възнамерява да укрепи и насърчава системите за иновации в селското стопанство и да ги направи по-достъпни за земеделските стопани в ЕС?

 

Отговор