Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Съучастие на турските държавни власти в нелегалния трафик на хора


Въпрос

 

Съществуват множество данни, включително записи на българските гранични власти, за участието на официални турски държавни органи в трафика на мигранти и прехвърлянето им на територията на Европейския съюз, през границите на България и Гърция по суша и в Италия по море. Известно е, че част от корабите, които са натоварени със стотици хора и в последствие са изоставяни в открито море, тръгват от турски пристанища. Това не може да се случи по никакъв начин, освен със съдействието на турската държава.

 

Тази практика на покровителство от страна на турски държавни власти на трафик на хора в особено големи размери е скандален. По този начин се покровителства международната организирана престъпност, която печели милиони евро от човешкото нещастие, и се застрашават животът и здравето на хиляди хора. Отделно държавно-протектираният трафик на хора силно затруднява опазването на вътрешния ред и социалните системи на европейските държави.

 

Въпросите ми към Вас са:

 

1. Какви действия предприема Европейската комисия, за да прекрати тази порочна престъпна практика на обвързаност на държава и международна организирана престъпност?


2. Не смята ли Европейската комисия, че е редно да бъдат наложени финансови и политически санкции на Република Турция, за да бъде прекратена тази скандална практика?

 

Отговор