Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: План за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ“ ЕАД


Въпрос

 

През септември 2012 г. беше изготвен подробен анализ и оценка на дейността на предприятието „Български държавни железници“ (БДЖ) и беше изработен План за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ“ ЕАД (2012—2016 г.), както и съпътстващи документи със срок на прилагане до 2030 г. За изработването му са платени 3600000 лева, основно от еврофондове. За съжаление не се знае кой контролира прилагането на набелязаните мерки, кой носи отговорност, не се следват насоките на консултантите и не се прилагат технологично изпитани практики от британските, швейцарските и германските железници, чието финансиране би могло да бъде осигурено от новия програмен период на Оперативна програма „Транспорт“.

 


1. Бих искал да попитам, каква е целта на подобни проекти — да се усвоят средства или проектите да имат реално приложение — и кое налага изработването на нова стратегия за БДЖ?

 

2. Предвижда ли се финансиране (по програми на ЕС) за подобряване на железопътната инфраструктура, за ремонт на подвижен състав в БДЖ, за подобряване на работните места и като цяло за развитие на държавния железопътен сектор в България, който е под ръководството на МТИТС (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията)?

 

Отговор