Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Демографските тенденции в Европа


Въпрос

 

Според последния доклад на Европейската комисия възрастовата структура на населението на ЕС ще се промени драстично през следващите десетилетия. В това отношение в Европа през 2060 г. най-дълголетни ще са испанските граждани. Процентът на зависимите лица в Испания ще се увеличи с 1,6 % и от 17,1 % през 2013 г. ще нарасне до 18,7 % през 2060 г.

 

Тъй като демографията представлява едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, какви политики и какви приоритети има Комисията, за да отговори на нуждите, свързани с демографските промени?

 

В този контекст, по какъв начин Европейската комисия възнамерява да осигури помощ за зависимите лица?

 

Отговор