Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Напредък при ратифицирането на Маракешкото споразумение


Въпрос

 

На 20 май 2015 г. Съветът на ЕС прие решение, с което се изисква от Комисията да внесе законодателно предложение с цел изменение на нормативната уредба на ЕС по такъв начин, че тя да бъде в съответствие с Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Ратифицирането на Маракешкия договор е блокирано поради правен проблем от октомври 2014 г. Докато Съветът на ЕС постига бавен напредък в законодателния процес, държавите членки предприемат действия.

 

На 22 май 2015 г. испанското правителство даде разрешение за процеса на присъединяване към договора. Така Испания е първата страна в рамките на Европейския съюз, която предприема действия с цел ратифицирането на Маракешкия договор, който трябва да бъде ратифициран от двадесет държави, за да влезе в сила. До момента само осем други държави са ратифицирали договора: Аржентина, Ел Салвадор, Обединените арабски емирства, Индия, Мали, Парагвай, Сингапур и Уругвай.

 

ЕС следва да служи за пример в световен мащаб, когато става дума за защитата на правата на човека. Като се има предвид предприетият от Испания ход, какви конкретни действия ще предприеме Съветът, за да гарантира бързото ратифициране на Маракешкия договор от страна на ЕС?

 

Отговор