Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Мерки за справяне с нелегалните имигранти


Въпрос

 

Последното предложение на Европейската комисия за разпределяне на нелегалните имигранти в други държави членки на Европейския съюз е силно обезпокоително и скандално. То пряко засяга и застрашава интересите на България и на много други страни членки.

 

Искам да отбележа, че България е приела и дала статут на 2,5 пъти повече нелегални имигранти на глава на населението, отколкото Италия, и 2,7 пъти повече, отколкото Гърция. Това ни поставя в позицията на държава членка в извънредно положение вследствие на внезапен приток на граждани на трети страни.

 

Това е несправедливо и несолидарно отношение от страна на Комисията и Съвета към България, като се прави опит тя да бъде превърната в санитарна зона, където да бъдат настанени множество нелегални имигранти от района на Близкия Изток и Северна Африка.

 

Също така мерките, предложени от Европейската комисия, са с краткосрочен ефект и е много неясно как ще се процедира в бъдеще с прииждащите нелегални имигранти.

 

Възнамерява ли Комисията да обяви България за държава членка в извънредно положение?

 

Кога Комисията ще изготви план за преодоляване и спиране на имигрантския натиск над Европейския съюз?

 

Отговор