Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Бежанският проблем в Италия и какво възнамерява да предприеме страната


Въпрос

 

Преди седмици италианският премиер Ренци обяви в интервю пред италианския вестник, че ако не бъдат одобрени квотите за разпределение на бежанци, Италия има план Б. В този смисъл всички си задаваме въпроса какво възнамерява да направи италианското правителство в ситуация, в която няма и не може да има съгласие да бъдат приети т.нар. квоти за разпределение на бежанци. Според различни информации Италия би могла да даде възможност, чрез издаване на временни документи на голяма част от лицата, дошли като бежанци, да пътуват свободно в рамките на ЕС. Считам една подобна крачка за крайно неприемлива, отбелязвайки, че Италия е изправена пред безпрецедентна криза и би следвало да преустанови всякакъв прием на мигранти.

 

Ето защо отправям към Вас следните въпроси:

 

1. Считате ли, че би следвало временно да бъде преустановен приемът на каквито и да е мигранти в Италия?

 

2. Има ли Комисията вариант за действие в случай че Италия започне да снабдява мигрантите с временни документи за пътуване в рамките на ЕС?

 

Отговор