Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Недостатъчно извънучилищни грижи за децата на служителите на ЕС


Въпрос

 

На 19 юни 2015 г. повече от 500 служители, работещи в институциите на ЕС, бяха уведомени от Службата за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB), че за съжаление на техните деца няма да бъде осигурено място в извънучилищните заведения за грижи за деца. Това се случи и миналата година, когато откази бяха връчени на приблизително същия брой хора.

 

Това говори недвусмислено за недостиг на места, съоръжения и бюджетни и човешки ресурси, определяни от Комисията за предоставянето на услуги за гледане на деца.

 

Казано по-просто, установените правила са непригодни: те са лишени от елементарна логика, справедливост и честност, залегналият в тях метод за подреждане на заявките по приоритет (order-prioritisation) е морално остарял, те функционират без всякаква свързаност с прилежащите услуги и процесите за предоставяне на място в детските ясли и европейските училища и са абсолютно непригодни за предвиждане и разрешаване на значителни проблеми, които възникват ежегодно.

 

Наясно ли е Комисията с този проблем, и ако е наясно, какви мерки предприема в момента за неговото решаване и за намаляването на броя на децата и следователно на служителите, на които няма да бъде предложено място в извънучилищните заведения за грижи за деца, считано от септември 2015 г.?

 

Отговор