Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Неправомерно разходване на публични средства и конфликт на интереси


Въпрос

 

На 25.2.2008 г. започва строителството на спортна зала „Колодрум“ в Пловдив от колоездачното дружество „Цар Симеон“, като предвидената стойност е около 22 млн.лв. В началото на 2010 г. става ясно, че дружеството не може да завърши проекта, и то се обръща към Общината за помощ. Впоследствие Община Пловдив закупува незавършения проект благодарение на финансова помощ, предоставена от правителството на България. През следващите години — 2012, 2013, 2014 — следват няколко общински поръчки за довършване на залата и допълнителни средства, отпуснати от държавата, които към края на 2014 г. надхвърлят вече 50 милиона лева, т.е. с 30 милиона над първоначално предвидената стойност на проекта.

 

Основният изпълнител на спортната зала „Колодрум“ е дружество по ЗЗД, чийто участник е „ГБС — Пловдив“ АД, която се оказва собственост на семейството на кмета на община Пловдив. Същата тази фирма е построила множество обекти в Пловдив, но също така дава заем на „Квалификация консулт“ ЕООД за над един милион лева. Според Търговския регистър едноличен собственик на капитала на „Квалификация консулт“ ЕООД е „Плутон-1“ ЕООД, а едноличен собственик на капитала на „Плутон-1“ ЕООД е майката на кмета Иван Тотев, Роза Тотева.

 

Не счита ли Комисията, че това е явно неправомерно изразходване на публични средства и същевременно сериозен конфликт на интереси?

 

Отговор