Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Хуманитарна помощ за подпомагане на бежанците и имигрантите в България


Въпрос

 

Постоянно увеличаващият се приток от бежанци и имигранти от Африка и Близкия Изток към Европейския съюз постави страните от Югоизточна Европа в много сериозно положение и изостри междусъседските отношения. На 26 август 2015 г. Европейската комисия отпусна допълнителни 1,5 милиона евро хуманитарна помощ за подпомагане на бежанците и имигрантите в Сърбия и Македония.

Според официални данни на Фронтекс за България броят на нелегално пребиваващите имигранти и бежанци в страната през 2014 г. се е удвоил спрямо 2013 г. През първата четвърт на 2015 г. се наблюдава съществено увеличение на нелегално прекосяващите страната хора, което потвърждава тенденцията за нарастваща имигрантска вълна.

 

Бежанската вълна е прецедент в историята на България и нито държавните институции, нито гражданите са подготвени за такъв феномен. Именно затова се обръщам към Комисията със следния въпрос:

 

Съществуват ли финансови инструменти на Европейския съюз, които биха могли да бъдат ползвани от българските власти за подобряване на условията на пребиваване на имигрантите и бежанците в страната, както и за подобряване на базовите услуги във време на криза, като предоставянето на питейна вода, хигиена, здравеопазване, закрила на бежанците и имигрантите, както и модернизиране на приемните центрове и подсилване на координацията и докладването по въпросите, свързани с миграцията в региона?

 

Отговор