Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Оскверняване на български исторически паметник в Босилеград, Сърбия


Въпрос

 

В съответствие със срещата на министрите за откриване на Междуправителствената конференция за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз (състояла се в Брюксел на 21 януари 2014 г.) в точка 16 се посочва условието за ефективното прилагане на законодателството в областта на защитата на малцинствата и на недискриминационно третиране на националните малцинства в цяла Сърбия.

 

Съществуват много проблеми пред признатото българско малцинство в Западните покрайнини в Сърбия. Няколко дни след като Демократичният съюз на българите постави пет паметни плочи на мястото на почупените през 80-те години на миналия век паметници на петима български офицери в Босилеградското гробище, вандали почупили част от осветителните тела и част от оградата на паметника на великия български герой Васил Левски в Босилеград.

 

Този акт на вандалщина и оскверняване на български исторически паметник е пряко посегателство върху правата и националната идентичност на българското малцинство в Босилеград.

 

В тази връзка бих искал да попитам Комисията:

 

1. Какви действия се предприемат, за да се гарантират правата и свободите на малцинствата на територията на Сърбия?
2.

Възнамерява ли Комисията да упражни натиск върху сръбските органи да ограничат и криминализират подобен тип инциденти?

Отговор