Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Политическото споразумение в Македония


Въпрос

 

От прилагането на споразумението, сключено през юли 2015 г. между политическите партии в Македония, зависи дали ще се възвърне политическата стабилност, за да може страната да продължи по пътя си към евроинтеграцията. В качеството си на заместник-председател на делегацията на Европейския парламент за връзки с Македония съм силно огорчен, че делегацията не бе включена в нито един етап от преговорите и че по този начин се нарушиха правомощията на делегацията и на евродепутатите.

 

Една от разпоредбите на споразумението е мандатът на преходното правителство да бъде ограничен само до организиране на изборите. Освен това по време на последното си посещение в Скопие на 18 септември членът на Комисията Йоханес Хан ясно заяви, че е необходимо да се проведат реформи в избирателния кодекс преди провеждането на извънредните избори.

 

Предвид сътрудничеството на Комисията при сключването на политическото споразумение в Македония и изказването на комисаря Хан бих искал да задам следните въпроси:

 

1. Наясно ли е Комисията какви реформи са нужни в избирателния кодекс, които да гарантират провеждането на честни избори в Македония?
2. Планира ли Комисията да изпрати мисия за наблюдение на изборите в Македония и ще бъде ли включена парламентарната делегация в тази мисия?

 

Отговор

 

Отговор на г-н Хан

от името на Комисията

(6.1.2016)

 

 

С политическото споразумение между политическите партии в бившата югославска република Македония, за сключването на което способстваха членът на Комисията г-н Хан и трима членове на Европейския парламент, партийните лидери поеха ангажимент да осъществят „приоритетите за неотложни реформи“, посочени от Комисията. Това включва и ангажимент за „завършване на избирателната реформа в съответствие с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия“.

 

Приоритетите на ЕС в областта на наблюдението на избори се определят от върховния представител/заместник-председател, след консултации с Комитета по политика и сигурност и Европейския парламент. Тъй като всички държави от ЕС членуват в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), ЕС не изпраща дългосрочни мисии за наблюдение на избори за избори, които се провеждат в областта на ОССЕ, в които наблюдатели са ОССЕ/БДИПЧ. Въпреки това Европейският парламент често изпраща делегации за наблюдение на избори в тясно сътрудничество с мисиите на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори.

 

ОССЕ/БДИПЧ вече получи официална покана от правителството на бившата югославска република Македония да наблюдава насрочените за 24 април 2016 г. парламентарни избори и вече изпрати първа мисия за оценка на нуждите в страната.