Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Поръчка на Европейската комисия за настаняване на 770 служители в Брюксел


Въпрос

 

На 20 март 2014 година Европейската комисия публикува обява за проучване на недвижими имоти за настаняване на 770 служители в сграда/сгради с площ от 27 000 m2 в Брюксел.

 

 

Графикът за вземане на решение, посочен в настоящата поръчка, не е обновен.

 

 

1. Дали закъсненията с вземането на решения на отделните етапи от процедурата отразяват колебанията на Службата за инфраструктура и логистика на Европейската комисия за избора и предпочитанията, засягащи бъдещите места за настаняване на служителите на европейските институции в Брюксел?

 

2. Има ли определена дата за приключването на тази поръчка?

 

Отговор

 

Отговор от заместник-председателя Георгиева

от името на Комисията

(8.1.2016)

 

 

1. Процедурата отнема известно време, тъй като вследствие на определение на председателя на Общия съд от 9 юни 2015 г. по искане на един от участниците, Комисията беше задължена да възобнови етапа на преговори от процедурата с всички участници.

 

Местонахождението на поисканите офис помещения беше ясно определено в тръжните документи и не се е променило.

 

2. Процедурата наближава своя окончателен етап с предстоящия избор на сграда и със заключителните преговори със собствениците на тази сграда. След това избраният проект за сграда ще бъде представен на Съвета и на Европейския парламент за одобрение в съответствие с член 203 от Финансовия регламент.