Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Повишена заплаха от тероризъм


Въпрос

 

След трагичните нападения в Париж, случили се на 13 ноември 2015 г., изглежда, че е необходимо да се направи повече, за да се попречи на терористите и престъпниците да пътуват между държавите членки, и да се ограничи наличността на незаконни оръжия и експлозиви. Необходими са спешни действия, за да бъде гарантирана сигурността на гражданите на нашите държави и да се защитят техните свободи, като в същото време се засили борбата срещу екстремизма и тероризма.

 

1. До каква степен е доказано, че са налице проблеми по отношение на обмена на информация в рамките на държавите членки и между тях?

 

2. Какви подобрения се препоръчват, за да се предотврати движението на престъпници и незаконни оръжия между държавите членки?

 

3. Какви по-нататъшни мерки планират да въведат държавите членки и Frontex, за да предотвратят навлизането на екстремисти в ЕС през външните граници на Съюза?

 

Отговор