Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Нарушаване на международното хуманитарно право от Република Сърбия


Въпрос

Международното хуманитарно право съдържа редица разпоредби, касаещи умрелите във въоръжени конфликти и техните гробища. Както вече Ви уведомих с предходен въпрос, на 28 юни 1913 година петима български офицери са убити по заповед на сръбския капитан Арсениевич. Делото е извършено с изключителна жестокост, свидетелство за което е доклад, публикуван в международната Карнегиева анкета.

Българите, живеещи в региона, желаят да възпоменат убитите български офицери и да възстановят гробовете на загиналите. От нехайство на сръбската администрация през годините тези гробове са били разрушени.

Днес сръбската власт целенасочено възпрепятства възстановяването на военните паметници на територията на Сърбия, задължение поето както посредством договор с България, така и според международното хуманитарно право.

Димитар Димитров, българин от Сърбия, който се бори за възстановяването на тези военни паметници, е получил призовка да се яви в прокуратурата в региона (КТР.бр.304/15). Това действие на сръбската администрация директно нарушава правата на самите граждани.

1.    Наясно ли е Комисията с нарушенията на международното хуманитарно право от страна на Сърбия?

2.    По какъв начин Комисията може да въздейства на сръбските власти да започнат да зачитат правата на българите живеещи в Босилеград и Западните покрайнини (днешна Сърбия)?