Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Блокада на българо-гръцката граница


Въпрос

 

Вече четвърти ден наблюдаваме блокада по българо-гръцката граница  заради протест на гръцки фермери. Първоначално бе блокиран само пункта  „Кулата“ – „Промахон“, но от вчера тя обхвана и пункта „Илинден“ – „Ексохи“.

 

Блокадата засяга основно товарни автомобили, като движението им се позволява само за няколко часа през нощта, в резултат на което се образуват километрични опашки. Според български икономисти, запознати с транспортния пазар,  загубите, които търпи всеки един български камион заради блокадата, са  между 150 и 500 евро на ден.

 

Действията на  гръцките синдикалисти са в нарушение  на задълженията, произтичащи от членове 34 и 35 от ДФЕС, както и на Регламент (ЕО) № 2679/98 относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите членки.

 

  1. Смята ли Комисията да предприеме мерки за прекратяването на блокадата?

 

Предвижда ли Европейската комисия да бъде изплатена компенсация на България заради претърпените загуби вследствие на блокадата?

Отговор

Отговор от г-жа Бенковска

от името на Комисията

(15.4.2016)

1. Комисията следи отблизо развитието на този въпрос и участва активно в намирането на

решение.

Според информацията, с която разполага Комисията, блокадите са били отменени в края на

февруари 2016 г.

2. Комисията не разполага с правомощия съгласно Договора да разглежда евентуални

компенсационни плащания като посочените от уважаемия член на Парламента1.