Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Нарушаване на свободното движение на стоки от страна на Гърция


Въпрос

 

През последните години станахме свидетели на редица нарушения на правото на ЕС от страна на Гърция, като последното беше блокадата на българо-гръцката граница в резултат на протести на гръцките фермери. През последните две седмици гръцките синдикални организации блокираха границата, като така нарушиха свободното движение на стоки. И от двете страни на граничните контролно-пропускателни пунктове се образуваха колони от камиони дълги повече от 20 км. Всеки ден блокадата струва на всеки превозвач между 150 и 500 евро. Две трети от засегнатите шофьори са граждани на Полша, Чешката република, Австрия, Словакия, Унгария или Германия. Те се намират в изключително трудна ситуация без или с изключително ограничен достъп до храна и питейна вода. Липсват санитарни съоръжения, както и всякакъв достъп до медицинска помощ.

 

1. Счита ли Комисията, че провалът на гръцкото правителство да сложи край на тази неприемлива ситуация е пряко нарушение на Договорите, по-специално на член 21 и член 28 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на членове 1, 2 и 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

 

2. Ако това е така, какви мерки възнамерява да предприеме Комисията, за да компенсира превозвачите за техните загуби?