Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Опасността турският език да стане официален в Европейския съюз


Въпрос

С оглед на нарастващото турско население в ЕС и перспективата Кипър да се обедини под формата на федерация с две съставни единици — гръцка и турска част — все по-често се задава въпросът дали турският език ще стане официален в ЕС.

Според европейското законодателство всяка страна, преди да се присъедини, уточнява кой език иска да използва като официален език за целите на ЕС. Не всеки език, който има статут на официален език в страната, се предлага за официален статут в ЕС, какъвто е случаят с Люксембург. Същевременно първоначалното решение на страната може да бъде по-късно променено, при условие че всички други национални правителства са съгласни с това.

Решението дали турският език да стане официален в ЕС директно засяга държави членки като България и Гърция. Предоставянето на официален статут на турския език ще е пряка намеса във вътрешните работи на тези страни и ще застраши етническия мир и националната сигурност.

1. Наясно ли е Съветът с проблемите, които могат да произтекат от решението турският език да стане официален в ЕС?

2. Ако искането на кипърския президент Никос Анастасиадис бъде отхвърлено, това ще застраши ли помирителния процес между Кипър и непризнатия от никоя държава освен Турция Северен Кипър?

 

Отговор

Комисията приканва уважаемия член на Парламента да се запознае с отговора ѝ на писмен въпрос P-000767/2016