Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Рискове за здравето, свързани с потреблението на растителни масла, и по-специално на палмови масла


Въпрос

 

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) наскоро заключи, че има достатъчно доказателства, че глицидиловите естери на мастните киселини, образувани при преработката на рафинирани растителни масла са генотоксични и канцерогенни.

 

Най-високи равнища на глицидилови естери на мастните киселини са открити в палмовите масла и палмовите мазнини.

 

Според ЕОБХ чрез храните за кърмачета бебетата биват изложени на стойности до десет пъти над приемливото равнище.

 

Въпреки че нивата на глицидиловите естери на мастните киселини в палмови масла и мазнини са спаднали наполовина през последните 6 години, палмово масло продължава да има най-голям дял за повечето хора. В закуски, бисквити, солети, кракери и десетки други храни и детски храни, палмовото масло представлява потенциален здравен проблем, особено за децата и младите хора, както и за всички онези хора, които консумират храни, богати на палмови мастни киселини.

 

В светлината на гореизложеното, в състояние ли е Комисията да заяви:

 

– как възнамерява да управлява потенциалните рискове за потребителите от излагането на тези вещества в храните; както и

 

– възнамерява ли да приеме регулаторни мерки за ограничаване наличието на рискови съединения в палмовите масла с оглед защитата на човешкото здраве?