Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпрос до ЕК с искане за пояснение във връзка с това, че стените по границите не следва да възпрепятстват лицата, търсещи убежище да получат достъп до територията на ЕС


Преди време в изявление на Европейската комисия беше посочено, че стените по границите не следва да възпрепятстват лицата, търсещи убежище да получат достъп до територията на ЕС. Това становище обаче очевидно е в противоречие с предназначението на стените по границите на отделните държави. По тази причина, по инициатива на Чали Ваймерс, заедно с колеги от ЕП, поискахме от Комисията да поясни и да обоснове твърдението си. В своя отговор ЕК отбелязва, че бариерите по външната граница, включително „плаващите“, не противоречат на правото на Европейската общност. Едновременно с това обаче те не трябва да възпрепятстват достъпа до процедурата за предоставяне на убежище за лицата, които може да се нуждаят от международна закрила. Защитата на външните граници, която е право и задължение на държавата член, трябва да върви ръка за ръка със защитата на основните права, включително правото на убежище.

 

Само по себе си това твърдение звучи абсурдно. От една страна, защото Комисията продължава да си противоречи и от друга, защото обезсмисля цялостната идея за стените по границите на държавите. Ако бариерите са създадени с цел да възпират мигрантски натиск, как би се случило предоставяне на убежище на определени хора? Може би избирателно? Или с детектор на лъжата да се отсява кои от тези лица се нуждаят от международна закрила и кои не. Дали някой в Брюксел би могъл да начертае точен план за това как ще се осъществява тази процедура, за да бъдат спазени едновременно и двете становища на ЕК?

 

Затова и предложеният от Комисията Пакт за убежище и миграция е абсолютно неадекватен на фона на това, което се случва в момента в Афганистан, и той ще навреди на отделните държави в ЕС. Европа е дълбоко разделена по темата и повторното обсъждане на документа, което предстои следващия месец, поставя под въпрос приемането на Пакта, тъй като мненията на държавите членки са разнопосочни. Аз продължавам да настоявам за нулева имиграция в България, за опазване на нашата държавна граница и пълно затваряне на външните граници на ЕС. Това означава недопускане на хора незаконно да прекосяват границите при Гърция, България, Италия, Испания и Кипър. Държавите, които са предизвикали конфликти и са причинили миграционни вълни, сами да плащат цената на тази авантюра.