Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпрос до ЕК във връзка с прекратяване на търговията с въглерод


 

Тъй като темата с мерките срещу сериозния скок на цените не търпи отлагане, днес внесох въпрос до Европейската комисия относно предприемането на действия за прекратяване на търговията с въглерод, поне докато настоящата криза приключи. Това е от изключително значение и по тази причина потърсих подкрепа от свои колегите в ЕП, за да може да има дебат по въпроса  по време на нашите заседания. Поставих на дневен ред темата пред всички представители в Европейския парламент, за да бъде обърнато необходимото внимание като икономическа мярка срещу кризата.

 

Здравната кризата и мерките за нейното овладяване накараха икономиката на Европа да се свие драстично. Още по-тревожно е безпрецедентното покачване на цените на енергията. Цената на природния газ се е увеличила четирикратно през последните шест месеца, което доведе и до повишаване цената на електроенергията. В този контекст ЕС засили своите климатични амбиции за 2030 г., което доведе до 80% покачване на цените на разрешителните за емисии на въглерод. Когато се комбинират, тези два фактора означават, че бизнесът е готов да спре да работи, тъй като цените на енергията стават непоносими, а енергийната бедност ще достигне безпрецедентни нива.

 

Припомням, че Европейската комисия прие пакет от предложения, за да направи политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Това е не само икономическо самоубийство, но и предателство към най-уязвимите в нашите общества. Подобни мерки ще повишат цените на енергията и ще доведат до бедност. Затова настоявам Комисията да обърне сериозно внимание на търговията с въглерод като я прекрати с цел подкрепа на икономиката на целия ЕС.