Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

10.11.2021 г. - ЕС да подпомогне и защити страните членки по външните граници