Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

17.11.21 г. - Европейският съюз не е еднонационална държава.