Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

16.12.2021 г. - Ненужните бариери, засягащи търговията в ЕС, трябва да бъдат премахнати