Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до ЕК във връзка с българския Културен клуб „Иван Михайлов” в Битоля


Комисията за предотвратяване и защита от дискриминация е връчила официално писмо на председателя на българския Културен клуб „Иван Михайлов” в Битоля, в което го уведомява, че ще бъде извършен обиск. Припомням, че същият клуб беше подпален от Ламбе Алабаковски, който е на свобода и взема дейно участие в антибългарските и антиевропейски протести в Скопие, на които беше изгорен и флагът на ЕС.

 

В писмото, връчено на Любчо Георгиевски, е посочено, че на 4 август 2022 г. от 12:00 ч. ще бъде направен оглед на помещенията на Културния център и се отправя предупреждение, че на длъжностните лица трябва да бъде осигурен достъп до тях.

 

Действията на северномакедонските власти са в разрез с всякакви обещания, договори и документи за добросъседство и приятелство. Недопустимо е, докато един престъпник се разхожда свободно и продължава да сее омраза към българите, Комисията по дискриминация да обискира българския Културен клуб в Битоля.

 

Затова въпросите ми към Европейската комисия са:

 

1. Какви действия ще предприеме Комисията, за да се спре тормоза над българите в Северна Македония?

 

2. Смята ли Комисията, че действията на властите в Скопие отговарят на европейските стандарти и по-специално Копенхагенските критерии, където защитата на човешките права са основен критерий?

 

Ангел Джамбазки