Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Свързани с пола аспекти на увеличаващите се разходи за живот и въздействието на енергийната криза