Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Защита на българската кауза на Балканите


2022-07-11 10:01 | коментара

По време на тази пленарна сесия в Европейския парламент се гласуваха доклади, засягащи държавите от Западните Балкани. В тях присъстваха въпроси, които пряко се отнасят към българските национални интереси и към интересите на българските общности в тези държави. Единственият светъл лъч беше докладът за Косово, в който се гласува текст, който призовава страната да признае българите в Гора, Жупа и Пустец за българско национално малцинство. Това е важно, защото потвърждава нашата историческа истина по отношение на Македонския въпрос и защитава българските интереси на много години.

 

За съжаление докладите за Сърбия и Босна и Херцеговина бяха апотеоз на двойния стандарт, защото продължават да се подмазват на антибългарската сръбска политика. Категорично не трябва да бъде даван кредит на Сърбия и нейната политика в Косово и Северна Македония.