Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Репресиите над българите в Македония трябва да спрат


2014-10-16 20:49 | коментара

Скъпи сънародници,

 

Бих искал още веднъж да Ви благодаря за доверието, което ми гласувахте, изпращайки ме за Ваш представител в Европейския парламент.

 

С радост мога да заявя, че с подкрепата на колегите ми от групата на Европейските консерватори и реформисти бях избран за зам.- председател на Делегацията на Европейския парламент към Съвместния парламентарен комитет „Европейски Съюз - Бивша югославска република Македония“.

 

От тази трибуна, в качеството си и на зам. – председател на ВМРО, ще отправям препоръки към Европейския парламент, към Европейския съвет и към Европейската комисия относно политиката спрямо Р. Македония. Освен това делегацията играе ключова роля при воденето на политическия диалог със Събранието и правителството на Р. Македония.

 

Преговорите за присъединяване на Р. Македония към Европейския съюз са в застой в следствие на политическата криза в страната и липсата на диалог между управляващи и опозиция. Делегацията на Европейския парламент от една страна ще насърчава властите в Скопие да разрешат тази безизходица, а от друга ще настоява Европейският съвет да възобнови преговорите за присъединяване и да отвори глави 23 и 24, които отговарят за прегледа на съдебната система, правата на човека и свободата на медиите. С откриването на тези глави, Европейският съюз ще получи допълнителен инструмент за насърчаване на реформи в тези сфери.

 

С този наличен инструмент, като зам. – председател на делегацията и като представител на България и на всички българи, моят основен приоритет ще продължи да бъде отстояването на правата и свободите на българите, живеещи в Р. Македония, които понастоящем са системно нарушавани, а гражданите, декларирали българския си произход, не се допускат до публични длъжности. Административните и политическите репресии над българи от Македония трябва да спрат. Управляващите в Р Македония следва стриктно да спазват високите международни стандарти за политическите и културни права на всички граждани.

 

Освен това ще се противопоставям на всички провокации от страна на македонските власти да изопачават и фалшифицират общата българска история на Р. България и Р. Македония, както и ще настоявам за възстановяване на българските военни и културно-исторически паметници на територията на Р. Македония.

 

Добросъседските отношения с Р. България, както и евентуалното присъединяване на Бившата югославска република Македония към Европейския съюз, зависят от разрешаването на историческите спорове и осигуряване на равнопоставеност на населението.

 

Като зам. – председател на делегацията на Европейския парламент ще работя в тази посока за подобряване на добросъседските отношения между народите и страните на Балканския полуостров.