Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“


2014-12-05 11:11 | коментара

Въпреки принципите за солидарност и равнопоставеност между държавите-членки и усилията на ЕС, все още съществуват региони, в които населението прогресивно обеднява. Най-бедният регион в ЕС е Северозападна България, който е изправен пред тежка демографска катастрофа, прогресивно намаляване на населението, застаряване, високи нива на безработица, ниска икономическа активност и перспектива, изключително високи нива на миграция – към други региони на България и извън страната.

 

За преодоляване на тези отрицателни икономически и демографски тенденции следва да бъде приет механизъм на ниво ЕС за преки инвестиции в тези райони в сферите на образованието, стимулирането на заетостта, финансовото подпомагане на малките и средни предприятия, които са гръбнака на икономиката в подобни региони.

 

България се нуждае от подобен механизъм, който да бъде насочен към регионалното стимулиране, защото за изминалите 25г. от страната имигрираха 2 млн. души. Освен това българското населението прогресивно намалява, тъй като в някои региони няма икономическа перспектива и хората бягат оттам, което поставя въпросът за дезинтеграцията на тези райони от по-развитите и икономически по-стабилните такива.

 

Комисията и Парламента следва да имат предвид, че е необходим нов, по-активен , по-гъвкав и стабилен подход към най-бедните райони, защото те са в неравностойно положение спрямо по-развитите региони, където се съсредоточават инвестициите и политиките – национални и европейски.