Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Комисията по външните работи на ЕП взе важни решения за държави от Балканите


2015-02-27 11:40 | коментара

През изминалата седмица Комисията на Европейския парламент по външните работи разгледа проектите за доклади по напредъка за присъединяване на част от държавите от Западните Балкани – Р Македония, Р Косово, Р Черна гора, Р Сърбия. Като член на комисията българският представител Ангел Джамбазки направи редица бележки и коментари, които бяха приети от Комисията по външните работи.

 

Той коментира, че що се отнася до Сърбия тя ще бъде заставена да спазва правата на българите в Западните покрайнини. В община Босилеград се прави скандален опит да бъде затворен културно-информационния център на българите, което няма да допуснем, заявява Джамбазки.

 

Остра позиция зае българският евродепутат, който е и заместник-председател на ВМРО, и по проекта за резолюция за напредъка на Р Македония. Той отбеляза, че е внесъл над 30 изменения. Въпреки това заяви, че в резолюцията много по-ясно може да бъдат изброените проблемите, които властта в Скопие създава на отделните групи. Редно е да се отбележи, че споровете около политиката на Македония трябва да бъдат детайлизирани, а не замитани под килима, защото става въпрос за обективни дадености към момента, а не за исторически противоречия. Двустранните отношения с Р България трябва да бъдат изведени в отделна част, тъй като това е ключово за напредъка на Македония и без разбирателство с България, напредък няма и няма да има. Въпреки това приетият проект за резолюция относно Македония удовлетворява в общи линии българските национални интереси.

 

В изразеното от Джамбазки становище относно ситуацията в Черна гора беше повторена позицията, че Черна гора е единствената държава, която показва реални усилия и резултати в процедурата по присъединяване. Той отчете редица положителни действия от страна на властите в Подгорица, като след заседанието изрази и съжаление, че останалите държави са далеч от резултатите на Черна гора, визирайки най-вече Сърбия и Македония.

 

Според заместник-председателя на ВМРО докладът за Косово е обективен, има основателни бележки, предстоят още много усилия. Той подчерта, че Косово следва да отговори с конкретни законодателни мерки особено в областта на сигурността, свързана с борбата с трафика на хора и наркотици и с ислямския фундаментализъм. Изразено беше и опасението за наличие на големия брой лица от Косово, за които е установена съпричастност към „Ислямска държава“.

 

В следващите седмици Комисията по външните работи на ЕП предстои да разгледа проектите за резолюции относно напредъка на Албания и Босна и Херцеговина.

 

Заместник-председателят на ВМРО изрази становището, че България следва активно да участва е процесите на Балканите, отстоявайки собствените си интереси и интересите на българските общности на Балканите.